Registar ugovora

Javna nabava

Plan nabave za 2015. godinu

Objavljen je aktualni plan nabave za 2015. godinu. Plan se može preuzeti kao PDF datoteka.

Prva izmjena aktualnog plana nabave za 2015. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Druga izmjena aktualnog plana nabave za 2015. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Odluku o izmjeni plana nabave za 2015. godinu preuzmite ovdje.

Drugu odluku o izmjeni plana nabave za 2015. godinu preuzmite ovdje.

Treću odluku o izmjeni plana nabave za 2015. godinu preuzmite ovdje.

Treća izmjena i dopuna plana nabave za 2015. godinu preuzmite ovdje.

Četvrtu odluku o izmjeni plana nabave za 2015. godinu preuzmite ovdje.

Četvrta izmjena i dopuna plana nabave za 2015. godinu preuzmite ovdje.

 

Plan nabave za 2016. godinu

Objavljen je aktualni plan nabave za 2016. godinu. Plan se može preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2016. g. rev 1 preuzmite ovdje.

Plan nabave za 2016. g. rev 2 preuzmite ovdje.

Plan nabave za 2016. g. rev 3 preuzmite ovdje.

Odluka o planu nabave za 2016. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Prvu odluku o izmjeni i dopuni plana nabave za 2016. godinu preuzmite ovdje.

Drugu odluku o izmjeni i dopuni plana nabave za 2016. godinu preuzmite ovdje.

Treću odluku o izmjeni i dopuni plana nabave za 2016. godinu preuzmite ovdje.

 

Poziv za dostavu ponuda - Idejni projekt

Naručitelj Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije Kodos d.o.o. pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga – izrade Idejnog projekta za izmjene i dopune lokacijske dozvole Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora. više...