Registar ugovora

Javna nabava

Sukob interesa

Temeljem odredbe članka 80. st. 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o., Karlovac, Jurja Haulika 14, kao javni naručitelj objavljuje sljedeću više...