O Nama

O nama

Tvrtka CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. osnovana  je 20. listopada 2008. godine sa ciljem izgradnje i upravljanja centrom za gospodarenje otpadom, odnosno uspostave, promocije i koordinacije aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije, sukladno Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2007.do 2015. godine (NN 85/07).

Osnivač tvrtke bila je Karlovačka županija. Na skupštini Društva, održanoj 15. rujna 2011. godine donesena je Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. koja se mijenja u Društveni ugovor o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. Temeljem Odluke Skupštine, povećan je temeljni kapital, a zaključivanjem ugovora o pristupanju društvu između dosadašnjeg jedinog člana, Karlovačke županije i novih članova, Društvu su pristupili gradovi i općine iz Karlovačke županije.
Temeljem ugovora o prijenosu poslovnih udjela od 14.01.2016 općine sa područja Karlovačke županije prenijele su svoje udjele na Karlovačku županiju.

Nadzorni odbor Društva:

Tihomir Mamić, predsjednik
Vjekoslav Bitunjac, zamjenik predsjednika
Dražen Blažević, član

Uprava Društva:

Marija Tufeković, direktor

Temeljni kapital:

Ukupni temeljni kapital Društva iznosi 400 000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Poslovni udjeli članova Društva u nominalnom iznosu:

Karlovačka županija  187 200,00 kn
 Grad Karlovac  125 600,00 kn
 Grad Duga Resa  25 600,00 kn
 Grad Ogulin  31 900,00 kn
Grad Ozalj 16 800,00 kn
Grad Slunj 12 900,00 kn

Puni naziv
CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o
Sjedište
J. Haulika 14 Karlovac 47000
Telefoni
047/600-397
047/600-391
Fax
047/658-940
Email
info@cgoka.hr
OIB
97544121118
IBAN
HR 8324 0000 8111 0008 848
Temeljni kapital
400 000,00 kn

Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod brojem MBS 020044432