Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Pristup informacijama može se preuzeti kao PDF datoteka

Pristup informacijama može se preuzeti kao DOC datoteka.

Odluka o službeniku za informiranje može se preuzeti kao PDF datoteka.

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Obrazac -  zahtjev za dopunu ili ispravak informacije može se preuzeti kao DOC datoteka.

Obrazac - zahtjev za ponovnu uporabu informacija može se preuzeti kao DOC datoteka.