Plan nabave

eu fond

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora
sufinancira se iz OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

O Projektu

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.
na lokaciji Babina gora u Karlovcu

Namijenjen je za dobrobit 150.000 stanovnika u 17 općina i 5 gradova, u Karlovačkoj županiji.

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj predstavlja jedno od najvažnijih pitanja zaštite okoliša, kao i jedno od područja s najvećim izazovima u pogledu usklađenosti s normama Europske unije (EU). Rješavanje tih problema i kretanje prema cjelovitom i modernom gospodarenju otpadom jedan su od prioriteta Republike Hrvatske u pogledu zaštite okoliša.

Planirani CGO Karlovačke županije svoju osnovnu zadaću temelji na načelima navedenim u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a cilj mu je služiti organiziranom, gospodarski usmjerenom načinu zbrinjavanja otpada s područja Karlovačke županije, te nakon izrade opcijske analize, i dijelova Ličko-senjske županije i Sisačko-moslavačke županije koji gravitiraju Karlovačkoj županiji.

Realizacija projekta osigurati će pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša i zdravlja stanovništva; indirektno će povoljno djelovati na društveno-ekonomski razvoj, povećanje broja radnih mjesta te kvalitetnije uvjete života stanovnika.

Cilj projekta je primjenom najviših tehničkih i tehnoloških dostignuća na području zaštite okoliša gospodariti otpadom te na taj način postići:

 • smanjenje količina otpada koji nastaje
 • sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom
 • iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe
 • smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje
 • gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja

Ministarstvo gospodarstva donijelo je 20.02.2015. Odluku o uvrštenju projekta Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „Babina gora“ na Listu strateških projekata. U srpnju 2016. Ministarstvo gospodarstva donijelo je Odluku o produženju roka na listi strateških projekata za projekt Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „Babina gora“ za slijedećih šest mjeseci.

Do sada je izrađena sljedeća dokumentacija :

 • Izvješće o geološkim i hidrogeološkim istražnim radovima za potrebe lokacije odlagališta otpada Babina Gora (geoeco-ing d. o. o., 2006.)
 • Idejni projekt regionalnog centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora (IPZ, 2007.)
 • Tehničko-tehnološko rješenje za novi projekt: „Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu“ (IPZ, 2010.)
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, 2012. (IPZ, 10.2012.)
 • Studija utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina gora na području Grada Karlovca (IPZ, 09.2011.)
 • Studija Izvedivosti za razvoj integriranog i održivog sustava gospodarenja otpadom Karlovačke županije - u izradi

Ishođena su slijedeća Rješenja i dozvole:

 • Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 20.12.2011.)
 • Lokacijska dozvola (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,19.05.2014., Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole do 19.05.2018.)

 

Pristupna cesta

Potvrda glavnog projekta (pdf preuzmite ovdje)

Lokacijska dozvola (pdf preuzmite ovdje)

 

CGO

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (pdf preuzmite ovdje)

Izvješće o geološkim i hidrogeološkim istražnim radovima za potrebe lokacije odlagališta otpada "Babina gora" (pdf preuzmite ovdje)

Plan gospodarenja otpadom na području grada Karlovca do 2015. godine (pdf preuzmite ovdje)

Plan gospodarenja otpadom Karlovačke županije (pdf preuzmite ovdje)

Rješenje Ministarstva o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (pdf preuzmite ovdje)

Studija utjecaja na okoliš CGO KAŽUP (pdf preuzmite ovdje)

Lokacijska dozvola CGO (pdf preuzmite ovdje)

Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole (pdf preuzmite ovdje)

Lokacijska dozvola za PS Ogulin (pdf preuzmite ovdje)