Vijesti

Održana je 15. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Kodos d.o.o.

Pod predsjedanjem predsjednika Skupštine župana Ivan Vučića u srijedu, 25. siječnja, održana je 15. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Kodos d.o.o., a uz nazočnost svih članova Skupštine te resornog zamjenika župana Ivana Banjavčića. Direktorica Društva Marija Tufeković podnijela je Izvješće o Planu rada i Financijskom planu za 2017., koje su članovi usvojili te je donesena Odluka o financiranju Društva za 2017. godinu.
Održana edukacija o razvrstavanju otpada u GČ Dubovac

U srijedu, 20. listopada, u Gradskoj četvrti Dubovac održana je edukacija o razvrstavanju otpada u kućanstvu u organizaciji Grada Karlovca, Čistoće Karlovac i Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. Građani su, između ostalog, informirani i o redu prvenstva gospodarenja otpadom, osnovnim principima održivog gospodarenja otpadom, načinima na koji se može izbjeći nastajanje otpada.

Na upite građana o kompostiranju, načinu odvajanja otpada, spremnicima za odvajanje otpad, reciklažnom dvorištu, ali i o divljnim odlagalištima, te lokacijama za pse, građanima su odgovarali Marija Pilčik, viša stručna suradnica za zaštitu okoliša u Gradu, Damir Jakšić direktor Čistoće d.o.o. Karlovac, te Marija Tufeković direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, KODOS d.o.o.


Poziv na edukaciju u GČ Dubovac

Grad Karlovac, KODOS d.o.o. Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije i Čistoća d.o.o. Karlovac pozivaju Vas na edukaciju na temu razvrstavanja otpada u kućanstvu u GČ Dubovac.

Edukacija će se održati u srijedu, 19. listopada 2016., u prostorijama GČ Dubovac (Dubovac 11), s početkom u 18 sati."