Vijesti

eu fond

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora
sufinancira se iz OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.Republika Hrvatska darovala zemljište u svrhu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. svibnja 2017. godine donijelo je Odluku o darovanju nekretnine kč. br. 1652/2, k.o. Vukmanić, površine 52 j i 990 čhv, u vlasništvu Republike Hrvatske trgovačkom društvu Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. iz Karlovca, u svrhu izgradnje centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“.


Donesena odluka Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Prema Odluci Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine od 25. svibnja 2017. godine, potvrđena je izgradnja CGO Babina Gora . Centar će se graditi uz sufinanciranje EU sredstvima, sredstvima FZOEU i sredstvima osnivača te je planirana realizacija do kraja 2020. godine.

Istom odlukom Vlade RH određeno je kako će nositelji projekta, uz Karlovačku županiju , biti i dijelovi Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije.


Skupština Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Pod predsjedanjem predsjednika Skupštine, župana Karlovačke županije Ivana Vučića u četvrtak, 27. travnja, održana je 16. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o..

Na dnevnom redu Skupštine bilo je Izvješće o radu Društva za 2016. godinu, s godišnjim financijskim izvješćem. Također je raspravljeno Izvješće Nadzornog odbora o vođenju poslova Društva u 2016. godini.