Vijesti

eu fond

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora
sufinancira se iz OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Održana je 15. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Kodos d.o.o.

Pod predsjedanjem predsjednika Skupštine župana Ivan Vučića u srijedu, 25. siječnja, održana je 15. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Kodos d.o.o., a uz nazočnost svih članova Skupštine te resornog zamjenika župana Ivana Banjavčića. Direktorica Društva Marija Tufeković podnijela je Izvješće o Planu rada i Financijskom planu za 2017., koje su članovi usvojili te je donesena Odluka o financiranju Društva za 2017. godinu.
Održana edukacija o razvrstavanju otpada u GČ Dubovac

U srijedu, 20. listopada, u Gradskoj četvrti Dubovac održana je edukacija o razvrstavanju otpada u kućanstvu u organizaciji Grada Karlovca, Čistoće Karlovac i Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. Građani su, između ostalog, informirani i o redu prvenstva gospodarenja otpadom, osnovnim principima održivog gospodarenja otpadom, načinima na koji se može izbjeći nastajanje otpada.

Na upite građana o kompostiranju, načinu odvajanja otpada, spremnicima za odvajanje otpad, reciklažnom dvorištu, ali i o divljnim odlagalištima, te lokacijama za pse, građanima su odgovarali Marija Pilčik, viša stručna suradnica za zaštitu okoliša u Gradu, Damir Jakšić direktor Čistoće d.o.o. Karlovac, te Marija Tufeković direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, KODOS d.o.o.