Vijesti

eu fond

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora
sufinancira se iz OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Poziv na edukaciju u GČ Dubovac

Grad Karlovac, KODOS d.o.o. Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije i Čistoća d.o.o. Karlovac pozivaju Vas na edukaciju na temu razvrstavanja otpada u kućanstvu u GČ Dubovac.

Edukacija će se održati u srijedu, 19. listopada 2016., u prostorijama GČ Dubovac (Dubovac 11), s početkom u 18 sati."


Održana edukacija o razvrstavanju otpada u GČ Zvijezda

Nakon gradskih četvrti Gaze, Rakovca te Luščić – Jamadola, 12. listopada održana je edukativna tribina o razvrstavanju otpada u kućanstvu i u Gradskoj četvrti Zvijezda.

Tribine organiziraju Grad Karlovac, KODOS Centar za gospodarenje otpadom i Čistoća Karlovac.

Na početku tribine Marija Pilčik viša stručna savjetnica za zaštitu okoliša, osvrnula se na značaj edukacija istaknuvši kako je cilj više razvrstanog otpada, no također i što kvalitetnija komunikacija i interakcija s građanima.


Poziv na edukaciju u GČ Zvijezda

Grad Karlovac, KODOS d.o.o. Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije i Čistoća d.o.o. Karlovac pozivaju Vas na edukaciju na temu razvrstavanja otpada u kućanstvu u GČ Zvijezda.

Edukacija će se održati u srijedu, 12. listopada 2016., u prostorijama GČ Zvijezda (Gundulićeva 9), s početkom u 18 sati."


Održana je edukativna tribina o razvrstavanju otpada u GČ Luščić - Jamadol

Nakon gradskih četvrti Gaze i Rakovca, i stanovnici Gradske četvrti Luščić - Jamadol također su imali priliku saznati sve što ih zanima o razvrstavanju otpada u kućanstvu.

Na edukativnoj tribini održanoj 5. listopada, a koju su organizirali Grad Karlovac, Centar za gospodarenje otpadom KODOS i Čistoća d.o.o. Karlovac, građani te gradske četvrti mogli su čuti osnovne informacije poput one da postoji razlika između otpada i smeća, ali i detaljno se upoznati s tri osnovna principa održivog gospodarenja otpadom: smanji - ponovo koristi - recikliraj.

Također, doznali su što se smije, ali i što se - ne smije odlagati u posude za odvajanje otpada.


U GČ Rakovac održana je edukacija o razvrstavanju otpada

Nakon GČ Gaze, u organizaciji Grada Karlovca, Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS-a i Čistoće d.o.o. Karlovac jučer je održana edukacija na temu razvrstavanja otpada u kućanstvu u Gradskoj četvrti Rakovac.

Tom prilikom građani su dobili niz korisnih informacija o razvrstavanju otpada, a upoznati su i s redom prvenstva gospodarenja otpadom, kao i s osnovnim principima održivog gospodarenja otpadom: smanji – ponovo koristi – recikliraj.