CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.

J. Križanića 30
47 000 Karlovac
Hrvatska

KONTAKT

DRUŠTVENE MREŽE

Sadržaj web-stranice isključiva je odgovornost CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.