Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.