Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

CGO Babina gora – Građevinske dozvole

Podneseni su zahtjevi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za izdavanje građevinskih dozvola temeljem dva glavna projekta: – ETAPA 1. Faza 1.1. – Izgradnja trafostanice TS 35/0,4 kV Odlagalište Babina gora i – ETAPA 3. Faza 3.1. – Ploha za odlaganje inertnog otpada sa temeljnim brtvenim sustavom i sustavom za odvodnju procjednih i oborinskih […]

Stupa na snagu nova uredba o baterijama i otpadnim baterijama

Danas je na snagu stupila Uredba (EU) 2023/1542 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2023. o baterijama i otpadnim baterijama, izmjeni Direktive 2008/98/EZ i Uredbe (EU) 2019/1020 te stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ. Uredbom se utvrđuju zahtjevi u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija kako bi se omogućilo stavljanje baterija na tržište ili u […]

Objavljeno Izvješće o komunalnom otpadu za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) izradilo je Izvješće o komunalnom otpadu za 2022. godinu (dalje: Izvješće) koje se temelji na podacima iz prijava obveznika u Informacijski sustav gospodarenja otpadom i dodatnih procjena. U 2022. godini ukupno je nastalo 1.844.382 t komunalnog otpada, a to predstavlja najveću količinu od 1995. godine kada se krenulo s […]

Županijskoj skupštini predstavljeno izvješće o radu za 2022. godinu

Direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Marija Tufeković predstavila je izvješće o radu za 2022. godinu na 16. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije, održanoj u petak, 7. srpnja 2023. godine. Izvješće je već ranije prihvatila Skupština Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. na svojoj sjednici održanoj 20. travnja 2023. godine. Izvijestila […]

Fond održao radionicu na temu ovogodišnjih javnih poziva i natječaja

U prostorijama Karlovačke županije održana je radionica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje: Fond) s predstavnicima gradova i općina, komunalnih društava te javnih ustanova za zaštitu prirode na temu javnih poziva i natječaja koje je Fond kreirao za ovu godinu, a koji su prvenstveno usmjereni na jedinice lokalne samouprave, tvrtke i građane. Radionica […]

Svjetski dan zaštite okoliša

Dana 5. lipnja 2023. obilježava se Svjetski dan zaštite okoliša. Ove godine u fokusu je onečišćenje okoliša plastikom. Namjera je potaknuti države na snažnije aktivnosti u borbi protiv onečišćenja plastikom i na prelazak na kružno gospodarstvo. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donosi glavne smjernice iz izvješća Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) Turning off the […]