Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

CGO Babina gora – Predan zahtjev za građevinsku dozvolu 4

U sklopu projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora predan je zahtjev Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za izdavanje građevinske dozvole 4 koja obuhvaća: U izradi je dokumentacija za preostale dvije dozvole.

Slikovnica „ZA NAŠ PLANET ČIST I ZDRAV“

U sklopu projekta Centra za gospodarenje otpadom Babina gora otisnuta je slikovnica namijenjena djeci predškolske dobi na temu gospodarenja otpadom. Uz prekrasne ilustracije i tekst autorice Ivane Guljašević Kuman uranjamo u priču o žapcu Eriku i malom liscu koji ga podučava kako pravilno odložiti otpad i što se događa s miješanim otpadom. Kroz ovu poučnu […]

Napredak radova na projektu Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

Projekt Centra za gospodarenje otpadom Babina gora napreduje planiranim tijekom. Voditelj projekta Dražen Babić izvijestio je da su se na pretovarnim stanicama Ogulin, Slunj i Podum u prosincu 2023. izvodili radovi na montaži čelične konstrukcije i montaži pretovarne opreme te radovi na pripremi podloge za polaganje asfaltnih slojeva. Po montaži opreme pretovarne stanice će početkom […]

Ususret novim izazovima u 2024. godini

Naše Društvo 2023. godinu završava izrazito dinamično. U fazi smo projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora te izgradnje pretovarnih stanica. Tri od šest građevinskih dozvola za CGO Babina gora je ishođeno te je po tim građevinskim dozvolama krenulo izvođenje radova. Grade se odlagališne plohe, trafostanica i interna pristupna prometnica. U prvom polugodištu […]

Održana sjednica Skupštine Društva

Dana 7. prosinca 2023. godine u Gradilišnom uredu Centra za gospodarenje otpadom Babina gora održana je 38. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Sjednici su nazočili predstavnici članova Društva – Karlovačke županije, Grada Karlovca, Grada Ogulina, Grada Duge Rese, Grada Ozlja, Grada Slunja, Sisačko-moslavačke županije i Ličko-senjske županije. Skupštini je podneseno […]

Donesen Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, koji je stupio na snagu 23. studenoga 2023. (NN 137/2023). Sažete izmjene i dopune navode se u nastavku. Pravilnikom se propisuju: – postupci za ispunjenje ciljeva oporabe otpadne ambalaže – uvjeti […]

Napredak projekta CGO Babina gora predstavljen na javnoj tribini u Karlovcu

Javna tribina na temu „Održivo gospodarenje otpadom“ namijenjena općoj javnosti održana je u organizaciji društva CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS (dalje: KODOS) u četvrtak 2. studenoga 2023. u „Nikola Tesla Experience Center Karlovac“. Građani, ključni dionici i komunalna društva odazvali su se pozivu u velikome broju te su u izravnom kontaktu sa stručnjacima […]

Donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta, koja je stupila na snagu 19. listopada 2023. (NN 120/2023). Sažete izmjene i dopune navode se u nastavku. Radi smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjenja količine otpada koji se odlaže te povećanja količina oporabljenog […]

Najava održavanja javne tribine na temu „Održivo gospodarenje otpadom“

U četvrtak 2. studenoga 2023., u 11 sati u Nikola Tesla Experience Center Karlovac održat će se javna tribina na temu „Održivo gospodarenje otpadom“ u okviru projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“. Pozivaju se svi zainteresirani građani da se pridruže i informiraju se o aktualnim temama iz područja održivog gospodarenja otpadom. Program tribine je […]