Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Poziv za dostavu ponuda – izrada projektno – tehničke, geodetske i druge dokumentacije za Pretovarnu stanicu Podum

  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE, GEODETSKE I DRUGE DOKUMENTACIJE ZA PRETOVARNU STANICU PODUM Naručitelj Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije Kodos d.o.o. pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga – izrade projektno – tehničke, geodetske i druge dokumentacije za Pretovarnu stanicu Podum. Sukladno odredbi članka 12., st. 1. Zakona o javnoj […]

Poziv za dostavu ponuda – izrada projektno – tehničke i druge dokumentacije za Pretovarnu stanicu Slunj

  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE I DRUGE DOKUMENTACIJE ZA PRETOVARNU STANICU SLUNJ Naručitelj Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije Kodos d.o.o. pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga – izrade projektno – tehničke i druge dokumentacije za Pretovarnu stanicu Slunj. Sukladno odredbi članka 12., st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne […]

Poziv za dostavu ponuda – Elaborat zaštite okoliša

  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE BABINA GORA Naručitelj Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije Kodos d.o.o. pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga – izrade Elaborata zaštite Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora. Sukladno odredbi članka 12., st. 1. Zakona o javnoj nabavi […]

Poziv za dostavu ponuda – Idejni projekt

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE BABINA GORA Naručitelj Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije Kodos d.o.o. pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga – izrade Idejnog projekta za izmjene i dopune lokacijske dozvole Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora. […]