Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Podneseni su zahtjevi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za izdavanje građevinskih dozvola temeljem dva glavna projekta:

– ETAPA 1. Faza 1.1. – Izgradnja trafostanice TS 35/0,4 kV Odlagalište Babina gora i

– ETAPA 3. Faza 3.1. – Ploha za odlaganje inertnog otpada sa temeljnim brtvenim sustavom i sustavom za odvodnju procjednih i oborinskih voda i svom potrebnom infrastrukturom, – kazeta A za odlaganje neopasnog otpada s temeljnim brtvenim sustavom, drenažnim sustavom i sustavom za odvodnju procjednih voda i svom potrebnom infrastrukturom, – prometnica B – C, makadamske prometnice, – sabirni kanal slivnih voda, – ograda oko CGO – obuhvat ETAPE 3. Faze 3.1.

Uvid u podatke i projektnu dokumentaciju iz spisa omogućen javnopravnim tijelima putem elektroničkog sustava eKonferencija tijekom kolovoza.

Po završetku eKonferencije očekuje se izdavanje druge i treće od ukupno 6 planiranih građevinskih dozvola u sklopu projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.