Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Prema Odluci Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine od 25. svibnja 2017. godine, potvrđena je izgradnja CGO Babina Gora . Centar će se graditi uz sufinanciranje EU sredstvima, sredstvima FZOEU i sredstvima osnivača te je planirana realizacija do kraja 2020. godine.

Istom odlukom Vlade RH određeno je kako će nositelji projekta, uz Karlovačku županiju , biti i dijelovi Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije.

Odlukom je predviđena “Priprema projekta i izgradnja CGO Babina Gora za obradu ne više od 30.000 tona miješanog komunalnog otpada godišnje. Postrojenje mora biti projektirano na način da se koriste najsuvremenije tehnologije, koje će se u budućnosti prilagoditi obradi odvojeno sakupljenih frakcija otpada, uključujući i biorazgradivi otpad, kako bi se povećala stopa recikliranja i biološke obrade komunalnog otpada.”

Naglašavamo kako koncept centra za gospodarenje otpadom ne isključuje primarnu selekciju, koja mora postati i ostati temelj odgovornog gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.