Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Na poziv OŠ Katarine Zrinski Krnjak, KODOS d.o.o. je dana 19.09.2016. održao predavanje naziva „ Za manje otpada“ .

Učenici od 1. do 8. razreda koji su prisustvovali predavanju upoznati su sa radom Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., osnovnim principima gospodarenja otpadom, te sa pravilnim odvajanjem otpada prema vrstama.

Nakon predavanja, održana je i demonstracija na konkretnim primjerima najčešćeg otpada u kućanstvu.

Osnovna škola Katarine Zrinski provodi brojne akcije i radionice s ciljem podizanja ekološke svijesti kao npr. akcije sakupljanja starog papira, plastičnih čepova, radionice na temu recikliranja starog papira, izrađivanja novih predmeta od starih stvari, itd. Sve pohvale učenicima i djelatnicima škole!

 

{gallery}edukacija_krnjak_2016{/gallery}