Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U prostorijama Karlovačke županije održana je radionica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje: Fond) s predstavnicima gradova i općina, komunalnih društava te javnih ustanova za zaštitu prirode na temu javnih poziva i natječaja koje je Fond kreirao za ovu godinu, a koji su prvenstveno usmjereni na jedinice lokalne samouprave, tvrtke i građane.

Radionica je bila prilika da svi dionici sustava na vrijeme dobiju sve potrebne informacije, naglasila je županica Martina Furdek Hajdin. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen iskazao je zadovoljstvo dobrom dosadašnjom suradnjom Karlovačke županije i Fonda.

Programi Fonda imaju za cilj poticati regionalnu i lokalnu samoupravu na aktivnosti koje podržavaju zeleni rast i cirkularnu ekonomiju. Među korisnim informacijama na radionici ističe se ona da Fond na jesen ponovno planira objaviti javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća koja će građanima omogućiti smanjenje troškova u kućanstvu. Sve informacije o javnim pozivima i natječajima bit će pravovremeno dostupne na internetskim stranicama Fonda.

Radionici je prisustvovala i direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Marija Tufeković.