Vijesti

eu fond

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora
sufinancira se iz OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Potpisan Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ davanjem sredstava kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. sredstva kapitalne pomoći u iznosu do 47.769.056,57 kuna (bez PDV-a), što čini 17,6601612% prihvatljivih procijenjenih troškova Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora FZOEU za sklapanje Ugovora o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ donesena je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine.


OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

Trgovačko Društvo Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. promijenilo je poslovnu adresu te posluje na adresi Jurja Križanića 30, Karlovac.

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu o upisu promjene poslovne adrese objavljeno je dana 24.04. 2020. godine na web stranici sudskog registra.Ugovor o pružanju usluga informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta “Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora”

U utorak, 31. ožujka 2020. godine, sklopljen je Ugovor o pružanju usluga informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.

Potpisivanju ugovora prethodio je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti. U navedenom postupku javne nabave odabrana je, kao ekonomski najpovoljnija, ponuda tvrtke Inženjerski biro d.d. iz Zagreba.


Informacija o postupku javne nabave velike vrijednosti Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljena je 05.03. 2020. godine Odluka o poništenju postupka javne nabave za postupak javne nabave Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Budući da protiv Odluke o poništenju postupka javne nabave u propisanom roku nije izjavljena žalba, Obavijest o rezultatima postupka odnosno poništenju postupka javne nabave objavljena je u Elektroničkom postupku javne nabave RH 30. ožujka 2020. Godine te 1. travnja 2020. godine u Službenom listu EU.


Ova web stranica koristi kolačiće kako bi radila pravilno i pružila najbolje korisničko iskustvo. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.

Ok