Vijesti

eu fond

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora
sufinancira se iz OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Potpisan Ugovor o uslugama nadzora nad projektiranjem i izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

U utorak, 02. lipnja 2020. godine, u prostorijama tvrtke Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. potpisan je Ugovor o uslugama nadzora nad projektiranjem i izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Potpisivanju Ugovora prethodio je otvoreni postupak javne nabave procijenjene vrijednosti 7.600.000 kuna (bez PDV-a). U navedenom postupku javne nabave, odabrana je kao ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja SAFEGE d.o.o. iz Zagreba.

Ugovor su potpisali, u ime Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. direktorica Marija Tufeković te u ime tvrtke SAFEGE d.o.o. direktor Mak Kišević.

Ugovorena vrijednost je 3.974.552,68 kuna (bez PDV-a).

Ova aktivnost predstavlja prihvatljivi trošak Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora te će biti sufinancirana u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova i Ugovora o sufinanciranju provedbe projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora davanjem sredstava kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

ugovor o nadzoru


Održana 26. sjednica Skupštine Društva

Dana 21. svibnja 2020. godine održana je 26. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sjednica je održana pod predsjedanjem predsjednice Skupštine gđe. Martine Furdek Hajdin, uz nazočnost predstavnika članova Društva – Grada Karlovca, Grada Ogulina, Grada Duga Resa, Grada Ozlja , Grada Slunja te Sisačko – moslavačke županije.

Skupštini je podneseno izvješće Uprave o radu Društva u 2019. godini te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Skupština je donijela Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu, Odluku o raspodjeli dobiti te Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.


Potpisan Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ davanjem sredstava kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. sredstva kapitalne pomoći u iznosu do 47.769.056,57 kuna (bez PDV-a), što čini 17,6601612% prihvatljivih procijenjenih troškova Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora FZOEU za sklapanje Ugovora o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ donesena je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine.


OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

Trgovačko Društvo Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. promijenilo je poslovnu adresu te posluje na adresi Jurja Križanića 30, Karlovac.

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu o upisu promjene poslovne adrese objavljeno je dana 24.04. 2020. godine na web stranici sudskog registra.


Ova web stranica koristi kolačiće kako bi radila pravilno i pružila najbolje korisničko iskustvo. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.

Ok