Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljena je 05.03. 2020. godine Odluka o poništenju postupka javne nabave za postupak javne nabave Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Budući da protiv Odluke o poništenju postupka javne nabave u propisanom roku nije izjavljena žalba, Obavijest o rezultatima postupka odnosno poništenju postupka javne nabave objavljena je u Elektroničkom postupku javne nabave RH 30. ožujka 2020. Godine te 1. travnja 2020. godine u Službenom listu EU.

Navedeni postupak pokrenut je slanjem Obavijesti o nadmetanju 10. rujna 2019. godine. Javno otvaranje ponuda održano je 21.01.2020. godine. Zaprimljene su ponude četiri gospodarska subjekta od kojih je jedna ocijenjena kao nepravilna, dok su tri ponude ocijenjene kao neprihvatljive.

Dana 11.03. 2020. objavljeno je na EOJN-u Prethodno savjetovanje za ponovljeni postupak javne nabave Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, u kojem su izmijenjeni kriteriji za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje trajalo je do 20.03.2020. godine, budući da nije bilo većih izmjena u dokumentaciji u odnosu na poništeni postupak javne nabave.

Izvješće o prethodnom savjetovanju objavljeno je 25.03.2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.