Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 14.02.2017., Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša karlovačke županije, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin izdao je Lokacijsku dozvolu za Pretovarnu stanicu Ogulin.