Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj 12. listopada 2022. godine, a temeljem odredaba Zakona o trgovačkim društvima, izabrani odnosno imenovani članovi Nadzornog odbora iz reda svojih članova izbrali su predsjednika i zamjenika predsjednika.

Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je gospodin Stjepan Mrežar, a za zamjenika predsjednika gospodin Tihomir Mamić.