Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Telefon:
047/600-397
047/600-391
Fax:
047/600-397
E-mail:
info@cgoka.hr
Adresa:
J. Križanića 30
47 000 Karlovac
Hrvatska