Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Kontakti

  Puni naziv
  CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.
  Sjedište
  J. Križanića 30 Karlovac 47000
  Telefoni
  047/600-397
  047/600-391
  Fax
  047/658-940
  Email
  info@cgoka.hr
  OIB
  97544121118
  IBAN
  HR 8324 0000 8111 0008 848
  Temeljni kapital
  510.600,00 kn

  Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod brojem MBS 020044432