Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Radni sastanak s predstavnicima Karlovačke županije i jedinicama lokalne samouprave s tog područja održao je danas ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić.

Tom prigodom sagledana je trenutna situacija na području gospodarenja otpadom kako bi se učinili dodatni napori za ubrzavanje i realizaciju obveza koje proizlaze iz Uredbe, odnosno Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Ministar Ćorić podsjetio je gradonačelnike i načelnike s područja Karlovačke županije kako su predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave bila dužna donijeti Odluku o načinu pružanju javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Sve to činimo kako bismo ostvariti plan da se do 2020. reciklira više od 50 % papira, stakla, metala i plastike- rekao je Ćorić.

U tom smjeru, dodao je, u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike ulažemo dodatne napore kako bi se tijekom ove godine cjelokupni sustav, odnosno infrastruktura za učinkovito gospodarenje otpadom dovela na potrebnu razinu.

Konkretno, Ministarstvo kroz javne pozive EU sredstvima sufinancira nabavu potrebne opreme, postrojenja, sanacije odlagališta i provedbu edukativnih programa. U tijeku je i javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

U cijelom tom procesu jedinice lokalne samouprave naši su partneri, stoga, naglasio je ministar Ćorić, posebno veseli činjenica da su čelnici gradova i općina pokazali interes, volju, želju i spremnost da se ostvarenju ciljeva pristupi cjelovito, a sve kako bi budućim generacijama ostavili ljepšu našu.

Izvor: mzoip.hr

{gallery}2018/radni_sastanak_ministar_coric{/gallery}