Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nadzorni odbor - sjednice

Sjednice Nadzornog odbora 2023. godine

13.03.2023.

1.    Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice
2.    Aktualnosti u provedbi projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora
3.    Razno

06. 04. 2023.

1.    Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice
2.    Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2022. godinu
3.    Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
4.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
5.    Razno

Sjednice Nadzornog odbora 2022. godine

26. 01. 2022.

1.    Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice
2.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Razno

11. 04. 2022.

1.    Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice
2.    Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2021. godinu
3.    Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini
4.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
5.    Razno

22. 07. 2022.

1.    Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice
2.    Aktualnosti u provedbi projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora
3.    Razno

23. 09. 2022.

1.    Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice
2.    Aktualnosti u provedbi projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora
3.    Razno

12. 10. 2022.

1.    Konstituiranje Nadzornog odbora te izbor predsjednika i zamjenika predsjednika
Nadzornog odbora
2.    Izvješće o statusu projekta CGO Babina gora
3.    Razno

06. 12. 2022.

1.    Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice održane 12. 10. 2022. godine
2.    Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o financiranju Društva za 2022. godinu
3.    Izvješće o Planu rada i Financijskom planu za 2023. godinu
4.    Utvrđivanje prijedloga Odluke o financiranju Društva za 2023. godinu
5.    Izvješće o statusu Projekta CGO Babina gora
6.    Razno

Sjednice Nadzornog odbora 2021. godine

04. 02. 2021.

1.    Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice
2.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Razno

16. 04. 2021.

1.    Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice
2.    Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2020. godinu
3.    Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
4.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
5.    Razno

23. 06. 2021.

1.    Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice
2.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Razno

03. 09. 2021.

1.    Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice
2.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Razno

30. 11. 2021.

1.    Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice
2.    Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o financiranju Društva za 2021. godinu
3.    Izvješće o Planu rada i Financijskom planu za 2022. godinu
4.    Utvrđivanje prijedloga Odluke o financiranju Društva za 2022. godinu
5.    Razno

Sjednice Nadzornog odbora 2020. godine

24. 01. 2020.

1.    Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice
2.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Utvrđivanje prijedloga Odluke o financiranju Društva za 2020. godinu
4.    Pokretanje postupka imenovanja direktora Društva
5.    Razno

06. 03. 2020.

1.    Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice
2.    Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju direktora – člana Uprave Društva
3.    Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o radu direktora
4.    Razno

08. 05. 2020.

1.    Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice
2.    Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2019. godinu
3.    Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
4.    Razno

25. 06. 2020.

1.    Usvajanje zapisnika sa 15. Sjednice
2.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Razno

10. 09. 2020.

1.    Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice
2.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Razno

09. 12. 2020.

1.    Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice
2.    Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o financiranju Društva za 2020. godinu
3.    Izvješće o Planu rada i Financijskom planu za 2021. godinu
4.    Utvrđivanje prijedloga Odluke o financiranju Društva za 2021. godinu
5.    Razno

Sjednice Nadzornog odbora 2019. godine

23. 01. 2019.

1.    Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora
2.    Izvješće o izmjeni Plana rada i Financijskog plana Društva za 2019. godinu
3.    Utvrđivanje prijedloga Odluke o financiranju Društva za 2019. godinu
4.    Razno

26. 02. 2019.

1.    Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora
2.    Utvrđivanje prijedloga Odluke o financiranju Društva za 2019. godinu
3.    Razno

27. 03. 2019.

1.    Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora
2.    Izvješće o statusu projekta CGO Babina gora
3.    Razno

18. 04. 2019.

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice
2.    Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2018. godinu
3.    Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
4.    Razno

30. 05. 2019.

1.    Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice
2.    Izvješće o poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Razno

05. 07. 2019.

1.    Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice
2.    Aktualnosti o poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Razno

13. 09. 2019.

1.    Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice
2.    Informacija o izmjeni Financijskog plana Društva za 2019. godinu
3.    Aktualnosti o poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
4.    Razno

25. 10. 2019.

1.    Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice
2.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Razno

21. 11. 2019.

1.    Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice
2.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
3.    Razno

19. 12. 2019.

1.    Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice
2.    Izvješće o donošenju Plana rada i Financijskog plana Društva za 2020. godinu
3.    Razno

Sjednice Nadzornog odbora 2018. godine

23. 10. 2018.
1.    Konstituiranje Nadzornog odbora te izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
2.    Izvješće o statusu projekta CGO Babina gora
3.    Razno

12. 12. 2018.

1.    Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o financiranju Društva za 2018. godinu
2.    Izvješće o Planu rada i Financijskom planu Društva za 2019. godinu
3.    Razno