Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Projekt Centra za gospodarenje otpadom Babina gora napreduje planiranim tijekom.

Voditelj projekta Dražen Babić izvijestio je da su se na pretovarnim stanicama Ogulin, Slunj i Podum u prosincu 2023. izvodili radovi na montaži čelične konstrukcije i montaži pretovarne opreme te radovi na pripremi podloge za polaganje asfaltnih slojeva. Po montaži opreme pretovarne stanice će početkom 2024. godine biti puštene u probni rad. Na pretovarnoj stanici Karlovac radovi dubokog temeljenja na zabijanim AB pilotima privode se kraju te će se uskoro krenuti s armirano-betonskim radovima na objektu pretovarne stanice. Izvode se i radovi na ojačanju i stabilizaciji temeljnog tla prometno-manipulativnih površina.

Na Centru za gospodarenje otpadom Babina gora u sklopu Etape 3, faze 3.1 izvode se radovi na sabirnom kanalu slivnih voda. Zbog konfiguracije terena sabirni kanal bit će smješten ispod odlagališnih ploha inertnog i neopasnog otpada. Nadalje, izvode se zemljani radovi iskopa i nasipa u svrhu formiranja tijela budućih odlagališnih ploha za neopasni i inertni otpad.

Video na kojem se može vidjeti napredak radova iz prosinca 2023. godine pogledajte ovdje.