Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Izrada dokumentacije o nabavi za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Babina gora.

Evidencijski broj nabave: MV – 02/2018

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2018/S 0F2-0019499

Uvid u dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1913542

Otvaranje ponuda: 10. 08. 2018. godine u 10,00 sati.