Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje može se preuzeti kao PDF datoteka.