Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Objave javne nabave

Sve obavijesti javne nabave u postupcima javne nabave velike vrijednosti objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službenom listu Europske unije (TED).

Sve obavijesti javne nabave u postupcima javne nabave male vrijednosti objavljuju se u EOJN RH, a mogu se objaviti i u Službenom listu Europske unije.

U slučaju da zbog veličine projektne ili druge dokumentacije koju je potrebno objaviti kao dio dokumentacije o nabavi u određenom postupku javne nabave, istu nije moguće objaviti u EOJN RH, ista se objavljuje radi njezinog preuzimanja na ovoj web stranici.