Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Objave javne nabave

Sve obavijesti javne nabave u postupcima javne nabave velike vrijednosti objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službenom listu Europske unije (TED).

Sve obavijesti javne nabave u postupcima javne nabave male vrijednosti objavljuju se u EOJN RH, a mogu se objaviti i u Službenom listu Europske unije.

U slučaju da zbog veličine projektne ili druge dokumentacije koju je potrebno objaviti kao dio dokumentacije o nabavi u određenom postupku javne nabave, istu nije moguće objaviti u EOJN RH, ista se objavljuje radi njezinog preuzimanja na ovoj web stranici.

 

Arhiva objava javne nabave

 

Objavljeno: 29.04.2022.

CGO Babina gora – Usluga nadzora nad izgradnjom četiri pretovarne stanice

Ev. broj nabave: 03/2022

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. poslao je dana 29. travnja 2022. godine na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH Obavijest o nadmetanju te Dokumentaciju o nabavi za postupak javne nabave male vrijednosti – Usluga nadzora nad izgradnjom četiri pretovarne stanice.

Zbog veličine projektne dokumentacije koja sadrži glavne projekte i građevinske dozvole za izgradnju pretovarnih stanica, istu nije moguće objaviti u EOJN RH te se može preuzeti na ovoj web stranici kao prilog objavi postupka javne nabave Izgradnje četiri pretovarne stanice.

 

Objavljeno: 29.04.2022.

CGO Babina gora – Izgradnja četiri pretovarne stanice

Ev. broj nabave: 02/2022

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. poslao je dana 29. travnja 2022. godine na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH Obavijest o nadmetanju te Dokumentaciju o nabavi za postupak javne nabave male vrijednosti – Izgradnja četiri pretovarne stanice.

Zbog veličine projektna dokumentacije koja sadrži glavne projekte i građevinske dozvole za izgradnju pretovarnih stanica, istu nije moguće objaviti u EOJN RH te se može preuzeti ovdje kao zip datoteke.

Projektna dokumentacija PS Karlovac – .zip datoteka

Projektna dokumentacija PS Ogulin – .zip datoteka

Projektna dokumentacija PS Slunj – .zip datoteka

Projektna dokumentacija PS Podum – .zip datoteka

Objavljeno: 27.05.2022.

Na zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta, Naručitelj objavljuje i podloge iz elektro projekata pretovarnih stanica u dwg formatu.

Podloge za PS Karlovac – .zip datoteka

Podloge za PS Ogulin – .zip datoteka

Podloge za PS Slunj – .zip datoteka

Podloge za PS Podum – .zip datoteka

 

Objavljeno: 21.02.2022.

Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

Ev. broj nabave: 01/2022

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. poslao je 21. veljače 2022. godine na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH Obavijest o nadmetanju te Dokumentaciju o nabavi za postupak javne nabave velike vrijednosti – Projektiranja i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Zbog veličine dokumentacije, priloge Knjige 5 nije moguće objaviti u EOJN RH te ih se može preuzeti ovdje kao zip datoteku.

 

Objavljeno: 24.08.2021.

Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

Ev. broj nabave: 04/2021

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. poslao je 24. kolovoza 2021. godine na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH Obavijest o nadmetanju te Dokumentaciju o nabavi za postupak javne nabave velike vrijednosti – Projektiranja i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Zbog veličine dokumentacije, priloge Knjige 5 nije moguće objaviti u EOJN RH te ih se može preuzeti ovdje kao zip datoteku.

 

Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom
Centar za gospodarenje otpadom Babina gora

Prilog Knjige 5 PODLOGE – možete preuzeti kao .zip datoteku

 

Usluga nadzora nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora

Prilog Knjige 5 PODLOGE – možete preuzeti kao .zip datoteku

Knjiga 5 PODLOGE, prilog 9.7. – možete preuzeti ovdje

 

Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

Prilog Knjige 5 PODLOGE – možete preuzeti kao .zip datoteku

Idejni projekt, izmjene i dopune, 2018. godina – kao .dwg datoteku možete preuzeti ovdje.

Knjiga 5 PODLOGE, prilog 9.7. – možete preuzeti ovdje.

Rješenje_klasa_UPI-325-0118-070002763_urbroj_374-21-3-19-9_od_24.10.2019. – možete preuzeti ovdje.

Rješenje_klasa_UPI-325-0118-070002763_urbroj_374-21-3-19-10_od_31.10.2019. – možete preuzeti ovdje.
______________________________________________________________________________________________________________

Prilog Knjige 5 PODLOGE 27.04.2020. – možete preuzeti kao .zip datoteku

Glavni projekt za ETAPU 1, Fazu 1.2. – možete preuzeti ovdje

Zahtjev za izdavanjem Građevinske dozvole za ETAPU 1, Faza 1.2. – možete preuzeti ovdje