Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Objave jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda - izrada projektno – tehničke, geodetske i druge dokumentacije za Pretovarnu stanicu Podum
Poziv za dostavu ponuda - izrada projektno - tehničke i druge dokumentacije za Pretovarnu stanicu Slunj
Poziv za dostavu ponuda - Elaborat zaštite okoliša
Poziv za dostavu ponuda - Idejni projekt