Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Odluku o pokretanju postupka javne nabave za studiju izvedivosti i aplikacije možete preuzeti  u PDF formatu.