Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

19. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. održana je 4. svibnja 2018.godine.

Skupštini je podneseno izviješće Uprave o radu Društva u 2017. godini te izviješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.

Skupština je donijela Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu, Odluku o raspodjeli dobiti te Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

{gallery}2018/sjednica_19{/gallery}