Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 28. veljače 2019. godine održana je 22. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sjednica je održana u prostorijama Karlovačke županije pod predsjedanjem predsjednice Skupštine gđe. Martine Furdek Hajdin, uz nazočnost predstavnika članova društva – Grada Karlovca, Grada Ogulina, Grada Duga Resa, Grada Ozlja i Grada Slunja te župana Karlovačke županije Damira Jelića i župana Sisačko – moslavačke županije Ive Žinića.

Skupština je donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva, Odluku o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Društva te Odluku o financiranju Društva za 2019. godinu.

Donošenjem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva te preuzimanjem poslovnog udjela od strane Sisačko – moslavačke županije, ova je županija pristupila u članstvo Društva, shodno svojim obvezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine te Odlukom Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine.

U obuhvat Centra za gospodarenje otpadom Babina gora sa područja Sisačko-moslavačke županije uključeni su Grad Glina te općine Gvozd i Topusko.

Sisačko-moslavačka županija će kao član Društva sudjelovati u sufinanciranju projekta Centra za gospodarenje otpadom Babina gora te u sufinanciranju rada Društva.