Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 19. rujna 2019. godine održana je 24. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sjednica je održana u prostorijama Karlovačke županije pod predsjedanjem predsjednice Skupštine gđe. Martine Furdek Hajdin, uz nazočnost predstavnika članova Društva (Grad Karlovac, Grad Ogulin, Grad Duga Resa, Grad Ozalj, Grad Slunj, Sisačko – moslavačka županija) te župana Karlovačke županije Damira Jelića i župana Ličko-senjske županije Darka Milinovića.

Skupština je donijela Odluku o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Društva te Odluku o izmjeni Odluke o financiranju Društva za 2019. godinu.

Na prethodnoj sjednici Skupštine koja je održana 29. travnja 2019. godine donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva – izdavanjem jednog novog poslovnog udjela koji je bio namijenjen za Ličko – senjsku županiju, nakon čega je Skupština Ličko – senjske županije donijela Odluku o stjecanju poslovnog udjela u Društvu.

Nakon donošenja navedenih odluka, Župan Ličko – senjski je pri javnom bilježniku dao izjavu o preuzimanju novog poslovnog udjela od strane Ličko – senjske županije, a Županija je u predviđenom roku izvršila uplatu nominalnog iznosa preuzetog poslovnog udjela u korist žiro-računa Društva.

Na taj način su ostvareni preduvjeti za donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. te je Ličko senjska županija postala član Društva.

U obuhvat Centra za gospodarenje otpadom Babina gora sa područja Ličko-senjske županije uključeni su Grad Otočac te općine Brinje, Plitvička jezera i Vrhovine.

Ličko-senjska županija će kao član Društva sudjelovati u sufinanciranju projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora te u sufinanciranju rada Društva.

 

 skupstina drustva 19 19 2019