Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 21. svibnja 2020. godine održana je 26. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sjednica je održana pod predsjedanjem predsjednice Skupštine gđe. Martine Furdek Hajdin, uz nazočnost predstavnika članova Društva – Grada Karlovca, Grada Ogulina, Grada Duga Resa, Grada Ozlja , Grada Slunja te Sisačko – moslavačke županije.

Skupštini je podneseno izvješće Uprave o radu Društva u 2019. godini te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Skupština je donijela Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu, Odluku o raspodjeli dobiti te Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.