Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 9. prosinca 2021. godine održana je 31. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sjednica je održana pod predsjedanjem predsjednice Skupštine gđe. Martine Furdek Hajdin, županice Karlovačke županije, uz nazočnost predstavnika članova Društva – Grada Karlovca, Grada Ogulina, Grada Duge Rese, Grada Ozlja, Grada Slunja i Sisačko-moslavačka županije.

Skupštini je podneseno izvješće Uprave o Planu rada i Financijskom planu Društva za 2022. godinu.

Skupština je donijela Odluku o izmjeni Odluke o financiranju Društva za 2021. godinu te Odluku o financiranju Društva za 2022. godinu.

Direktorica Društva izvijestila je predstavnike članova Društva da su 2. prosinca 2021. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. kao Korisnik sklopili Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta temeljem kojeg su Korisniku odobrena dodatna bespovratna sredstva do 10.000.000,00 kuna. Navedena sredstva mogu se koristiti isključivo za sufinanciranje lokalnog udjela provedbe projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora, čime će se za navedeni iznos umanjiti obveza članova Društva.