Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 28. travnja 2022. godine održana je 32. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sjednica je održana pod predsjedanjem predsjednice Skupštine gđe. Martine Furdek Hajdin, županice Karlovačke županije, uz nazočnost predstavnika članova Društva.

Skupštini je podneseno izvješće Uprave o radu Društva u 2021. godini te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Skupština je donijela Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu, Odluku o raspodjeli dobiti te Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

Direktorica Društva izvijestila je članove Društva o statusu Projekta CGO Babina gora te o aktualnostima u poslovanju Društva.