Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 29. rujna 2022. godine, uz nazočnost svih članova Društva, održana je 34. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Za nove članove Nadzornog odbora izabrani su Tihomir Mamić, kojeg je za člana Nadzornog odbora predložila Karlovačka županija te Mario Barković, čiji izbor je predložila Ličko – senjska županija.

Županica Karlovačke županije gospođa Martina Furdek Hajdin je, temeljem odredaba Društvenog ugovora, za trećeg člana Nadzornog odbora imenovala Stjepana Mrežara, kojeg je za člana Nadzornog odbora predložio Grad Karlovac.

Direktorica Društva izvijestila je članove Društva o statusu projekta Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.