Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U srijedu, 20. listopada, u Gradskoj četvrti Dubovac održana je edukacija o razvrstavanju otpada u kućanstvu u organizaciji Grada Karlovca, Čistoće Karlovac i Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. Građani su, između ostalog, informirani i o redu prvenstva gospodarenja otpadom, osnovnim principima održivog gospodarenja otpadom, načinima na koji se može izbjeći nastajanje otpada.

Na upite građana o kompostiranju, načinu odvajanja otpada, spremnicima za odvajanje otpad, reciklažnom dvorištu, ali i o divljnim odlagalištima, te lokacijama za pse, građanima su odgovarali Marija Pilčik, viša stručna suradnica za zaštitu okoliša u Gradu, Damir Jakšić direktor Čistoće d.o.o. Karlovac, te Marija Tufeković direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, KODOS d.o.o.

„Svaka tribina s građanima vrlo nam je korisna. Putem tribina informiramo i educiramo građane, no s druge strane i građani nama daju vrlo korisne informacije temeljem kojih onda i poduzimamo ciljane aktivnosti u određenoj gradskoj četvrti“, rekao je između ostalog direktor Čistoće Damir Jakšić.

Predsjednik GČ Dubovac Željko Štajcer zahvalio se na održanoj edukativnoj tribini, naglasivši kako je vrlo bitno odvajati otpad, te što više širiti ekološku svijet među građanima.

Sljedeća tribina bit će organizirana 26. listopada u Mostanju.

 

{gallery}edukacija_dubovac_2016{/gallery}