Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U organizaciji Grada Karlovca i Čistoće Karlovac prošli je tjedan u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice I. G. Kovačić održana javna tribina o novom sustavu gospodarenja otpadom i poslovanju tvrtke Čistoća. Cilj tribine bio je informirati građane o dosadašnjim aktivnostima u području novog sustava gospodarenja otpadom i predstojećim aktivnostima Čistoće, ali i pružiti im mogućnost da u izravnom razgovoru s direktorom Vlatkom Ivkom i voditeljima odjela u Čistoći dobiju odgovor na pitanja koja ih zanimaju. Pitanja su se odnosila na učestalost odvoza, zbrinjavanje medicinskog otpada, opasnog otpada, pranje spremnika, način obračuna cijene, prihode Čistoće od odvoza, mogućnost povećanja broja spremnika za otpadno staklo, Centar za gospodarenje otpadom Babina gora i dr.

Direktor Čistoće d.o.o. Karlovac, Vlatko Ivko, najavio je daljnje održavanje edukacija stanovništva, a ponajprije najmlađih. Tako je istaknuo kako će građani dobiti raspored odvoza otpada do kraja godine te najavio nabavu novih komunalnih vozila (dva nova kamiona za odvoz otpada, nabava malog smećara za terene koji su manje dostupni, novi podizač, kao i utovarivač za Reciklažno dvorište Ilovac). Najavljeno je i postavljanje aparata za otkup plastične ambalaže u Reciklažnom dvorištu Ilovac.

S provedbom novog sustava gospodarenja otpadom u Karlovcu započelo se 1. srpnja 2022., a do 31. prosinca 2022. zabilježeno je smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 800 tona ili 11 posto u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Jednako tako, u istom je razdoblju evidentirano povećanje prikupljenog reciklabilnog otpada za 13 posto.

Iz Čistoće su se osvrnuli na pitanje vezano uz poskupljenje komunalnih usluga te istaknuli da su podizanju cijena prethodile kalkulacije na temelju usporedbe s drugim gradovima približne veličine kao i Karlovac. Naime, u planu je izgradnja sortirnice, odnosno oporabe glomaznog otpada i nabava mehanizacije i vozila za istu što je približno ukalkulirano. Prosječna cijena odvoza otpada iznosi približno 80-ak kuna (neznatno iznad 10 eura), uzimajući pritom u obzir prosjek individualnog i kolektivnog stanovanja.

Gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić poručio je kako su ostvareni pozitivni pomaci u odvajanju otpada, no kako je potreban dodatan zajednički napor kako bi stopa odvajanja bila još veća. Neki od tih napora se odnose na edukaciju i stvaranje navike odvajanja otpada, ali i na izgradnju infrastrukture za odvajanje otpada, poput polupodzemnih spremnika.