Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U organizaciji Grada Karlovca, Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS i Čistoće d.o.o. Karlovac, 15. veljače održana je edukacija o razvrstavanju otpada u kućanstvu u Gradskoj četvrti Drežnik – Hrnetić.

Građani te Gradske četvrti doznali su korisne informacije o razvrstavanju otpada u kućanstvu, počevši od toga što je otpad, koji je red prvenstva gospodarenja otpadom, koja su tri osnovna principa održivog gospodarenja otpadom (3R), a između ostalog i kako se može izbjeći nastajanje otpada.

Građani su imali i niz pitanja na koje su im odgovarali: direktor Čistoće Damir Jakšić, direktorica Kodosa Marija Tufeković, te Marija Pilčik viša stručna suradnica za zaštitu okoliša u Gradu Karlovcu.

Do sad su edukacije organizirane u gradskim četvrtima: Gaza, Rakovac, Luščić – Jamadol, Zvijezda, Dubovac, Mostanje, Švarča, Turanj.

Sljedeća edukacija biti će organizirana 22. veljače u GČ Banija.

 

{gallery}edukacija_dreznik_2017{/gallery}