Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 7. prosinca 2023. godine u Gradilišnom uredu Centra za gospodarenje otpadom Babina gora održana je 38. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sjednici su nazočili predstavnici članova Društva – Karlovačke županije, Grada Karlovca, Grada Ogulina, Grada Duge Rese, Grada Ozlja, Grada Slunja, Sisačko-moslavačke županije i Ličko-senjske županije.

Skupštini je podneseno izvješće Uprave Društva o Planu rada i Financijskom planu Društva za 2024. godinu.

Članovi Skupštine detaljno su upoznati s tijekom provedbe Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora.