Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 20. travnja 2023. godine održana je 36. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Skupštini je podneseno izvješće Uprave o radu Društva u 2022. godini te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Skupština je donijela Odluku o prihvaćanju izvješća o radu Društva u 2022. godini, Odluku o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja društva u 2022. godini, Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu, Odluku o raspodjeli dobiti te Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

Direktorica Društva izvijestila je članove Društva o aktivnostima u provedbi Projekta CGO Babina gora.