Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U prostorijama Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. otvorene su dana 01. lipnja 2022. godine ponude zaprimljene u ponovljenom postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, procijenjene vrijednosti nabave 179.903.225,00 kn (bez PDV-a).

Ponude su predala tri gospodarska subjekta:

  1. Zajednica ponuditelja: Hering d.d.; ELCOM d.o.o. Tuzla; ENOVA d.o.o. Sarajevo
  2. Zajednica ponuditelja: Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.; KOSTAK-GRADITELJSTVO TEHNOLOGIJA SIROVINE d.o.o.
  3. Zajednica ponuditelja: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.; FRACASSO RI d.o.o.; MAGNUM SUPRA d.o.o.

Ponude CGO

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu izvršiti će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi te ovlaštenoj osobi naručitelja predložiti donošenje odgovarajuće odluke.