Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U prostorijama Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. otvorene su dana 29. listopada 2021. godine u 11:00 sati ponude zaprimljene u ponovljenom postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, procijenjene vrijednosti nabave 179.903.225,00 kn (bez PDV-a).

Ponude su predala četiri gospodarska subjekta:

  1. Zajednica ponuditelja RIKO d.o.o. i GH Holding d.o.o.
  2. Zajednica ponuditelja STRABAG d.o.o. Zagreb i STRABAG Umwelttechnik GmbH;
  3. Zajednica ponuditelja TEHNIX d.o.o. i GP KRK d.o.o.
  4. Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d.

 

javno otvaranje 29 10 2021

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu izvršiti će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi te ovlaštenoj osobi naručitelja predložiti donošenje odgovarajuće odluke.