Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nakon donošenja odluka od 15. lipnja i 31. kolovoza 2022. godine o poništenju postupka javne nabave Izgradnje četiri pretovarne stanice za sve četiri grupe nabave, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je 27. rujna 2022. godine ponovljeni postupak javne nabave za isti predmet nabave.

Dana 17. listopada 2022. godine održano je javno otvaranje ponuda zaprimljenih u ponovljenom postupku javne nabave Izgradnje četiri pretovarne stanice, ukupne procijenjene vrijednosti nabave za sve četiri grupe nabave 24.054.547,20 kn (bez PDV-a).

U ponovljenom postupku ponude su predala dva gospodarska subjekta, i to AQUATERM d.o.o. iz Karlovca i TEHNO-ELEKTRO d.o.o. iz Đakova.

ponude 27 9 2022

Nakon što Stručno povjerenstvo provede postupka pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda, donijet će se odluke sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.