Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U prostorijama Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. otvorene su dana 24.06.2020. godine u 10:00 sati ponude zaprimljene u ponovljenom postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, procijenjene vrijednosti nabave 179.903.225,00 kn (bez PDV-a).

Ponude su predala tri gospodarska subjekta:

  1. Zajednica ponuditelja STRABAG d.o.o. Zagreb i STRABAG Umwelttechnik GmbH;
  2. Zajednica ponuditelja GH Holding d.o.o. i RIKO d.o.o.
  3. KOSTAK, komunalno in gradbjeno podjetje d.d.

 

javno otvaranje ponuda

 

Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave će izvršiti pregled i ocjenu pristiglih ponuda sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.