Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U prostorijama Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. otvorene su dana 01. lipnja 2022. godine ponude zaprimljene u postupku javne nabave za usluge Nadzora nad izgradnjom četiri pretovarne stanice, ukupne procijenjene vrijednosti nabave za sve četiri grupe nabave 1.520.000,00 kn (bez PDV-a).

Ponude je predalo 12 gospodarskih subjekata:

 1. INVESTINŽENJERING d.o.o.
 2. HIDRO UNA d.o.o.
 3. BOLD d.o.o.
 4. URBAN KONZALT d.o.o.
 5. Enerkon d.o.o.
 6. SEDRA CONSULTING d.o.o.
 7. INSTITUT IGH d.d.
 8. Eko-plan d.o.o.
 9. Zajednica ponuditelja: ZEM nadzor d.o.o.; ECO Projekt d.o.o.; ZIV-TICA d.o.o.
 10. CAPITAL ING d.o.o.
 11. Zajednica ponuditelja: igr d.o.o.; 2DP projekt d.o.o.
 12. Trames d.o.o.

Cijene svih zaprimljenih ponuda su niže od procijenjene vrijednosti nabave.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu izvršiti će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi te ovlaštenoj osobi naručitelja predložiti donošenje odgovarajuće odluke.