Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Objavljen je aktualni plan nabave za 2018. godinu. Plan se može preuzeti kao PDF datoteka.

Odluka o planu nabave za 2018. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2018. g. rev 1 preuzmite ovdje.

Prvu odluku o izmjeni i dopuni plana nabave za 2018. godinu preuzmite ovdje.