Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Objavljen je aktualni plan nabave za 2019. godinu. Plan se može preuzeti kao PDF datoteka.

Odluka o planu nabave za 2019. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Odluka o prvoj izmjeni Plana nabave za 2019. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Odluka o drugoj izmjeni Plana nabave za 2019. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.